Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2015

UpiornyOdkurzacz

July 10 2015

UpiornyOdkurzacz
Reposted byRethan Rethan
UpiornyOdkurzacz
Reposted byzamknioczy zamknioczy
UpiornyOdkurzacz
Nie uwierzycie co się wczoraj odjebało!
Wracam sobie wczoraj z pracy moim samochodem i staję na czerwonym. Obok mnie zatrzymuje się gównowóz wypchany ciapatymi. Zaczynają mnie obrażać, drą ryja, ale ja, spokojny, nie dałem się sprowokować. Światło zmienia się na zielone, gównowóz rusza z piskiem, a ja lekko zmieszany ruszyłem trochę później. Na czerwonym przeleciał TIR i rozpierdolił gównowóz wraz z ciapatymi z powierzchni ziemi. Zbladłem. Patrzę na to wszystko i myślę "Ja pierdole! To mogłem być ja!"
I dziś rano zapisałem się na kurs prawa jazdy C+E.
Reposted byemilkazamknioczysilentsoulponurykosiarz

July 09 2015

UpiornyOdkurzacz
Reposted byczosnkowarzyskrzychpiopaulincielincie

July 08 2015

UpiornyOdkurzacz
Przyszli po czarnych, nie odzywałem się bo nie jestem czarny.
Przyszli po żydów nie odzywałem się bo nie jestem żydem.
Po tym stwierdzili że wszystkie problemy się skończyły i przestali przychodzić po ludzi.

July 07 2015

UpiornyOdkurzacz
UpiornyOdkurzacz
1423 76b6 500
UpiornyOdkurzacz
Przybiega syn Sherlocka Holmesa do ojca i ciągnie go za rękaw:
- Tato, tato!
- Watson?
Reposted byBajdzo Bajdzo
UpiornyOdkurzacz

July 06 2015

UpiornyOdkurzacz
UpiornyOdkurzacz

July 05 2015

UpiornyOdkurzacz

July 04 2015

UpiornyOdkurzacz

July 03 2015

UpiornyOdkurzacz

July 01 2015

UpiornyOdkurzacz
Reposted bylifuLuiz000
UpiornyOdkurzacz
UpiornyOdkurzacz

June 25 2015

UpiornyOdkurzacz

June 24 2015

UpiornyOdkurzacz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl